Augmented Seventh Chords For Ukulele
  • Instrument : Ukulele
  • Tuning : Standard Tuning
  • Chord Type : Augmented Seventh
  • Augmented Seventh Chord Symbols : aug7
  • Chord Formula : 1-3-#5-b7