8 tone Spanish for Ukulele
  • Scale typ : 8 tone Spanish
  • Formula in degree of C 8 tone Spanish scale : 1-b2-#2-3-4-b5-b6-b7
  • Interval Formula : h W h h h W W W
  • Example C 8 tone Spanish scale : C C# D# E F F# G# A#