Blues variation 1 for Ukulele
  • Scale typ : Blues variation 1
  • Formula in degree of C Blues variation 1 scale : 1-b3-4-b5-5-b7-7
  • Interval Formula : (W+h) W h h (W+h) h h
  • Example C Blues variation 1 scale : C D# F F# G A# B