Blues variation 2 for Ukulele
  • Scale typ : Blues variation 2
  • Formula in degree of C Blues variation 2 scale : 1-b3-3-4-b5-5-b7-7
  • Interval Formula : (W+h) h h h h (W+h) h h
  • Example C Blues variation 2 scale : C D# E F F# G A# B