Dominant Pentatonic for Ukulele
  • Scale typ : Dominant Pentatonic
  • Formula in degree of C Dominant Pentatonic scale : 1-2-3-5-b7
  • Interval Formula : W W (W+h) (W+h) W
  • Example C Dominant Pentatonic scale : C D E G A#