Leading Whole Tone for Ukulele
  • Scale typ : Leading Whole Tone
  • Formula in degree of C Leading Whole Tone scale : 1-2-3-#4-#5-#6-7
  • Interval Formula : W W W W W h h
  • Example C Leading Whole Tone scale : C D E F# G# A# B