Ultralocrian for Ukulele
  • Scale typ : Ultralocrian
  • Formula in degree of C Ultralocrian scale : 1-b2-b3-3-b5-b6-6
  • Interval Formula : h W h W W h (W+h)
  • Example C Ultralocrian scale : C C# D# E F# G# A